Däckstop GMG Motor AB är certifierad SFVF verkstad.
DÄCKSTOP GMG MOTOR AB